داشتم مطلبی راجع به رابطه‌ی بچه ها با پدر و مادرها می‌خواندم. در مورد نیاز کودکان

از طرف والدین خود، جرقه‌ای در ذهنم روشن شد. کودکان هم احتیاج به رژیم غذایی دارند.

البته نوع رژیم غذایی آن‌ها با رژیم غذایی ما آدم بزرگ‌ها تفاوت  بسیار دارد؛ بچه‌ها لطیف هستند و شکننده. می‌پرسید یعنی چه؟ پس لطفاً بخوانید. 

غذاهای مضر: بد‌رفتاری و کتک، خشونت، پرخاش، ناسزا گفتن،دروغ، استرس، بدقولی، تنهایی، سرزنش، تهمت. 

غذاهای مفید:  نوازش، محبت، تشویق، تعریف کردن، راستی، آرامش، خوش‌قولی، همراهی، اعتماد، بوسیدن، بازی و شادی، توجه، تفریح، عشق، گردش.

آغوش گرم پدر و مادر و حفظ کانون خانواده بهترین خوراک جان بچه‌هاست. 

این میان‌وعده‌های مفید را به شکل تنقلات، در ساعت‌های مجاز به کودکان بخورانیم و از زیان‌آورها دوری کنیم تا بچه‌هایی سالم و با نشاط داشته‌باشیم.