دوشعر از شاملو

قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی 

یا چیزی چنان که ببینی

یا چیزی چنان که بدانی 

من درد مشترکم 

مرا فریادکن ...

 

بی تو مهتاب تنهای دشتم

بی تو خورشید سرد غروبم 

بی تو بی نام وبی سر گذشتم.

بی تو خا کسترم!

بی تو ای دوست !

                             احمد شاملو

/ 0 نظر / 13 بازدید