تو خواهی آمد

امشب

        دریا ها سیاه اند

باد زمزمه گر

              سیاه است

پرنده وگیلاس ها

               سیاه اند 

دل من روشن است

                تو خواهی آمد

                                      شمس لنگرودی

/ 0 نظر / 16 بازدید