پیوند دستان مهربان

فریاد از گلو یم

سرریز شده است

روی شانه هایم

سنگینی می کند

کجایش زمین بگذارم

که دستان مهربان مردمان

همدلی ام کنند

تا بتوانم آزاد نفس بکشم 

آزاد قدم بردارم

دستا نشان را بفشارم 

                                      سرور محمدی 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید