به اندازه همه ساعت های دینا وقت دارم که دوستت داشته با شم

مرد مغربی 

دلم برای تومی تپد

شکسته نفسی نیست

کنار تو حالم خوب است

می بینمت با فاصله

صدایت را نمی شنوم

سرودنی ست شعر با تو

می نو یسم که از تو بنویسم

حکایتی ست ، حکایت عشق

کجا می روی 

آن جا بن بست است

من هم راه خروجش را نمی دانم

محبو بم !

بیا با بوسه ای دلت را به دست آورم

آخر برای سعادتمند شدن عجله دارم

                                                شعر از : مهری شاه حسینی

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید