شهر ناآشنا با من

این جاست

شهر ناآشنا بامن

که آسمانش سه بعدی ست در نظر

و آنقدر آبی ست

که می شود خدا را 

سوار بر ارابه اش درحرکت دید

و ستارگانش را بوسید

و زیر چراغ مهتابش 

به زیبایی ماه اندیشید  

و روز

عطر آفتابش را نفس کشید

و مردمان خوشبخت اش را دید .

                             از : سرور محمدی 

/ 0 نظر / 18 بازدید