ساز سرنا

پس این همه شادی جه می گوید

که در بند بند تنم

ساز سرنا می کوبد

هوای رقص و پای کوبی دارم

 

×××

بویِ,خاک بپاخاسته 

از میان, بر, جاده به مشام می رسد

می آید آنکه دوستش دارم

نامش را 

به شکوفه های سیب

                              گفته ام

 

/ 0 نظر / 15 بازدید