بی تو

بی تو هوای ماندتم نیست

جای نفس کشیدم نیست

آفتاب ،ماه ، ستارگانم نیست

بی تو

رسیدن به نقطه پایانم 

عین زندگی ست

 

 

             2

قطار می آید

             از راه

با آواز سوت پایان

ومن ایستاده ام

                 در ایستگاه

به شوق دیدار

                درانتظار

 

 م بسیار

/ 0 نظر / 12 بازدید