آسودگی خیال

ایمانم را 

             از گنجه ى قلبم

                              بیزون کشیدم

به بالا بلندی جشم انداز دور دست بزدم

مانند بادبادک 

نخش را به دست باد سپردم

رفتنش را نظاره کردم

نفس عمیق کشیدم

                                ( از محموعه شعر : "از درونم با تو می گویم.")

/ 0 نظر / 15 بازدید