دو نیمه عمر

"نوشته ی تولد ت مبارک "

با برش چاقو

دونیم می شود

ومن

بر تاول سرخ اشکها ی شمع 

روی ژله آبی رنگ

خیره می شوم 

آن گاه 

دانه های اشک

از گوشه ی چشمانم فرو می غلتند

و من به تماشای

                       تقسیم همه ی عمرم

نشسته ام .

                                از: سرور محمدی

/ 0 نظر / 16 بازدید