تو آن جایی

آن دور ها

آن دورِ دورها

که تو آن جایی 

و من هر شب خواب می بینم

قد کشیده ام

به انداره ی آن دورها

اما به تو نمی رسم

چرا

هیچ گاه؟

                از : سرور محمدی

/ 0 نظر / 14 بازدید