تو با کدام باد می وزی 

جه ابر تیر ه ای گرفته سینه تورا

که با هزار سال بارش شبانه روز

هم 

دل تو وا نمی شود...

هوشنگ ابتهاج

/ 0 نظر / 12 بازدید