تولدت مبارک زایش زمین

کل می کشد زمین 

از شوق زایش هستی

آمدن بهار هر سال .

خوش آمدگوی او

نغمه ی پرندگان 

می پیچددر فضا  

صدای سرنا ودهل

از میان کوچه ها 

هوا سرشار از

عطر سوسن وسنبل

 باز تکرار تازه ها

گل ریزان می شود 

شکوفه ها ی بادام 

جشن می گیریم  

تولد بهار را 

مبارک بادا 

تولدت بها رنو پا 

 

             از:سرور محمدی 

/ 0 نظر / 16 بازدید