رسالت

درطالع خورشید

چنین آمده است

که تا جهان پایدار است

آفتاب بتابد

چه رسالت زیبایی

خوشا به حال خورشید 

که جهانی به او نیازمند

و او بی نیاز به جهانی

                                سرور محمدی 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید