احمد شاملو

چه راه دور !

چه راه دور بی پایان!

چه راه لنگ!

نفس با  خستگی درجنگ

من با خویش

پا با سنگ!

چه راه دور چه پای لنگ!

                                          احمد شاملو

        

/ 0 نظر / 12 بازدید