شبانه

یاران من

          بیایید

با دردها ی تان

وبار دردتان را

در زخم قلب من بتکانید

من زنده ام به رنج

می سوزدم چراغ تن از درد

 

یاران من

          بیایید

با دردهای تان

وزهر دردتان را

درزخم قلب من بچکانید !

                                        احمد شاملو

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید