نان ماشینی

آسمان تعطیل است

بادها بیکارند 

ابرها خشک وخیس

هق هق گریه ی خود را خوردند 

من دلم می خواهد

دستمال خیس  

روی پیشانی تب دار بیابان بکشم 

دستمالم را اما افسوس

نان ماشینی

در تصرف دارد

......

......

......

آبروی ده ما را بردند ! 

                                 قیصر امین پور 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید