رواق

بیا

از پنجره گشوده 

ستاره خوشبختی را

مهمان کنیم برسفره عشق

و بلغزانیم نان محبت را 

در دایره ی ماه 

بنوشیم طراوات از لبان مهتاب

یکی شویم 

زیر رواق آبی آسمان

  

/ 0 نظر / 13 بازدید