دو رباعی بهارانه

جنگل همه ازترانه’ سبز خوش است

این لحظه’ دل جوانه’سبز خوش است

برخیززمانه ازتو میگویدومن

اینک نفس زمانه’ سبز خوش است

 

                    2

سودا زده ام دوباره بشناس مرا

سرشارکن ازترانه’یاس مرا

هیهات چه دورماندم از شور حیات

بازآو ببر به سمت گیلاس مرا

                                               دو رباعی : از رضا مقصدی            

/ 0 نظر / 15 بازدید