نوزده

چه سرگردان است این عشق

که باید نشا نی اش را

از کوچه ها ی بن بست گرفت

چه حدیثی است عشق

که نمی پوسد و افسرده نیست

حتی آن هنگام 

که از آسمان به خانه آوار 

شود

                                     از :احمد رضا احمدی

/ 0 نظر / 18 بازدید