آینه

تو را در خود

وخود را در تو 

                می خواهم

تویی آینه ی تصویر

                       شفافم         از سرور محمدی

/ 0 نظر / 13 بازدید