آرزو

کنار تو

نوشیدن یک دمنوش از عصاره ی عشق 

که چاشنی اش بوسه ای باشد 

هوای ابری دلم را 

آفتابی می کند 

                               سرور محمدی

/ 0 نظر / 15 بازدید