بدون عنوان

روزی ما دوباره کبو ترهایمان را

پروازخواهیم داد

ومهربانی

دست زیبایی راخواهد گرفت

ومن آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که نباشم

                                شعر از شاملو

/ 0 نظر / 11 بازدید