انجماد

از آغاز روز

نگاه لحظه ها عبوس

روزم درون چادر سیاه 

یخ می بندد تنم

در انجماد اندوه

دور از تو.

شب ام

مرتیه خوان دلتنگی های

روز.

                                       سرور محمدی 

/ 0 نظر / 15 بازدید