سمین بهبهانی

چه رفت بر زبان مرا ؟

که شرم باد از آن مرا!

به یک دل و به یک  زبان،

دو گانگی چرا کنم؟

زعمر ،سهم بیشتر 

ریانکرده شدبه سر

بدین که مانده مختصر

دگر چرا ریا کنم ؟...

                                       از سیمین بهبهانی 

                                        یادش گرامی باد

/ 0 نظر / 13 بازدید