کجایم من

آه ...

کجایم من ؟!

دور ما نده از چشم دوست

دل تنگ در کبود غروب 

کنار برکه خاموش 

ازپا فتاده 

پنجه ی سکون بر گلو 

نفسی تازه می خواهم 

با دو بال باز آزاد

تا که فرود آیم 

در جزیره ی چشمان دوست 

تا بدانم که آنجایم من ...       شعر از: سرور محمدی

/ 0 نظر / 10 بازدید