شعر از احمد رضا احمدی

آینه را به تنهایی دوست نداشتم

آینه را در آینه دوست داشتم

گفته بودند 

عمر آفتاب از مهتاب 

بیشتر است 

آفتاب را در خانه حبس کردم 

در مهتاب 

کنار باغچه ی انبوه از ریحان خفتم ...       

/ 0 نظر / 16 بازدید