سفر به خیر

_ "به کجا چنین شتا بان "

                              گون ازنسیم پرسید .

_ "دل من گرفته زینجا،

                              هوس سفر نداری 

زغبار این بیابان ؟ "

- " همه آرزویم ، اما 

                             چه کنم که بسته پایم ... "

_ " به کجا چنین شتا بان ؟ "

_" به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. "

 

_ " سفرت به خیر ! اما ، تو ودوستی ، خدا را

چو ازاین کویر وحشت به سلا متی گذشتی ،

به شکوفه ها به باران ،

برسان سلام مارا . "

                                شعر از : شفیعی کد کنی 

  

                                

/ 0 نظر / 11 بازدید