بلند پرواز

بتی که ساخته ای

از او

در ذهن خیال

شاهین تیز پرواز نیست

موری است

که از میانه سنگواره ها

عبور می کند 

 

                              سرور محمدی

             

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید