کاج ها در بکراند

نیمکت کهنه ی باغ

خاطرات دورش را

در اولین باران زمستانی

از ذهن پاک کرده است!

خا طره ی شعرهایی راکه هرگز نسروده بودم!

خاطره ی آوازهایی راکه هرگز نخوانده بودی ...

                                                     از: حسین پناهی

/ 0 نظر / 14 بازدید