شعر

نه از خودم فرار کرده ام

نه از شما

به جستجوی کسی رفته ام که 

مثل هیچ کس نیست

نگران نباشید 

یا با او 

باز می گردم

یا او 

بازم ی گرداند

تا مثل شما زندگی کنم 

                                  محمد علی بهمنی

/ 0 نظر / 12 بازدید