بدون عنوان

دلخوشم با غزلی تازه ،همینم

کا فیست

 تو مرا باز رساندی به یقینم ،

کا فیست

قانعم بیشتر ازاین چه بخواهم از

تو ؟

گاه گاهی که کنارت بنشینم

کافیست ...

گله ای نیست من وفاصله ها

همزادیم

گاهی ازدور تو را خوب ببینم

کافیست ...

آسمانی! تو !درآن گسترده

خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم

کافیست

من همین قدر که با حال وهوایت

گهگاه 

برگی ازباغچه ی شعر بچینم

کافیست !

فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز

که همین شوق مرا ، خوب ترینم! 

کافیست ...

                                                 شعر از : محمد علی بهمنی 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید