نشسته در سیلابم

خطا از دلم بود،

و از نگاهم

که به تو چشم دوختم،

و دل باختم.

کنون

به چه کار آیدم 

بی دل و دیده 

که در هوایت آهم،

و نشسته در سیلابم. 

                          از : سرور محمدی 

/ 0 نظر / 15 بازدید