ندای هنگام

آخرین روزهای اسفند است

از سر شاخ این برهنه چنار 

مرغکی با ترنمی بیدار

می زند نغمه 

             نیست معلولم

آخرین شکوه از زمستان است 

یا نخستین ترانه های بهار ؟ 

                                        از :شفیعی کد کنی

/ 0 نظر / 12 بازدید