شبانه

درمعبرمن

           دیگر

هیچ چیز نجوا نمی کند

نه نسیم و نه درخت

نه آبی در گذر

 

شره شره نوحه ئی گسیخته می جنبد

                                                      تنها

سیاه تر از شب

بر گرده سرگردانی باد

 

دور

شهر من آن جاست

تنها مانده 

در غروبی هموار

که آسان نمی گذرد

 

شهر تاریک

با دو دریچه’ مهربان

که بازگشت دردناک مرا انتظار می کشد

در پس کوچۀ پنهان

                                             از: احمد شاملو

/ 0 نظر / 13 بازدید