بدون عنوان

بازکن پنجره هارا که نسیم

روز میلاد اقاقی هارا

جشن می گیرد...

هیچ یادت هست

که زمین را عطشی وحشی سوخت

برگ ها پزمردند

تشنگی با جگر خاک چه کرد

هیچ یادت هست

توی تاریکی شب های بلند

سیلی سرما با تاک چه کرد

با سروسینه گلهای سپید

نیمه شب باد غضبناک چه کرد

هیچ یادت هست

حالیا معجزه باران را باور کن

وسخاوت را درچشم چمنزار ببین ...

                                                فریدون میشری

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید