غزل

بهاربی تو علیل است ابر بی تو سترون

بباربرتب صحرای خشک ومنتظرمن

 

توکیستی که تماشای چشمه درتوقشنگ است

         توکیستی که چنینی: زلال وساده وروشن

 

         توآسمان نجیبی پرازپرستوی سرکش

طلوع: درتو شکفتن،غروب:بی شکستن

 

 

           لبان باغ انارو نگاه های بلوطی

تن جوانه ی گندم... : بهشت گم شده ی من

 

سلام مقصد نزدیک ،پس ازگذشتن تردید

       میان ماندن ورفتن ...، رسیدن ونرسیدن

                                           از : علی عباس نزاد

/ 0 نظر / 12 بازدید