جغد

جغدی 

که برشانه ی

شکسته ی آوار نشسته است

خمار آلوده 

مزه مزه می کند

لذت 

فرو ریختن ستون ها ی

ایستاده بر پارا

                                            سرور محمدی

/ 0 نظر / 15 بازدید