مسافر

چه دلتنگم رفتنت را

              نبودنت را

نگفتنی های دلم

سنگینی می کند بر سینه ام

می لرزد شانه هایم

از بی صدایی گریه هایم

مانده از تو بر جا

در جای جای خانه

ترنم صدایت

گرمی نگاهت

شیرینی خنده هایت

و هزار خاطره از مهربانی هایت

که نوازش می دهد اندوه ما را ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید