کوله بار بوسه

عنکبوت نیستم 

زاویه ی دو دیوار 

روی حزن سقف 

یا در خلا ء

میان زمین وهوا

گمان زندگی کنم

پروانه ام

بوی عشق از باغها شنیده ام

بدیدار گلها می روم

کوله بار بوسه به ارمغان می برم

به انتظار می مانم

تا آمدن شاپرک ها       

                                        از : سرور محمدی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید