زخمه

صدای تار می آید

از تاریکی  

پنجه ای

زخمه بر زخم دلم می زند

به درد می آیم 

از سوز ساز

می سوزم از این دستگا هی

که درمن 

بیداد می کند

 

نینوا

داغ دل سوخت گانی است

که ماه را ندیده اند ماه ها

 

همچو من

که می روم

بی ستاره 

بی مهتاب

دربیداری

درخواب

                                               شعر: از امیر بر غشی

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید